Delegacija Evropske strategije za Dunavsku regiju posjetila Sarajevo

13.4.2016

Predstavnici Prioritetne oblasti 10 Evropske strategije za Dunavsku regiju kojom rukovodi Grad Beč posjetili su 13. aprila 2016. godine Grad Sarajevo gdje su sa službenicama gradske službe za lokalnu samoupravu razgovarali o jačanju gradova i civilnog društva, edukaciji gradskih službenika,  suzbijanju trgovine ljudima na lokalnom nivou, networking platformama Dunavske strategije te učešću NGO sektora i gradova u EU projektima..