Ekipa u razgovoru sa predstavnicom agencije za mobilnost

Smart City Wien u objektivu BHT1

12.6.2019

Strategija pametnog grada Beča je poslala snažan signal širom Evrope. Sredinom juna 2019. godine ekipa bosansko-hercegovačke televizije BHT1 je gostovala u Beču.

Prvi pregled inicijative „Smart City Wien“ je ponudio Nikolaus Summer iz Urban Innovation Vienna. Urban Innovation Vienna implementira projekte iz svih oblasti urbanog života, od infrastrukture, energije i mobilnosti pa sve do urbanog razvoja. Cilj njihovog rada je pronaći učinkovite odgovore na klimatske promjene i nedostatak prirodnih resursa te ostvariti klimatske i energetske ciljeve Evropske unije.

Nakon toga je BHT1 posjetio najveći projekat inicijative „Smart City Wien“, a to je gradska četvrt Seestadt Aspern. Na pripremama za obilazak nove četvrti Gerhard Schuster, iz komunalnog preduzeća Seestadt Aspern, je objasnio kako se koristi „urbana laboratorija“.  Naime, na osnovu realnih podataka iz različitih zgrada vrše se istraživanja na temu energetske efikasnosti. Rezultati istraživanja se koriste za optimizaciju proizvodnje i potrošnje energije na nivou gradskih četvrti, a pri tome rezultati trebaju biti primjenjivi i na kompletan grad.

Druge pametne teme na agendi su bile održiva mobilnost i borba protiv urbanih centara sa povišenom temperaturom. Kathrin Ivancsits, iz bečke agencije za mobilnost, je izvještavala o inovativnim rješenjima saobraćaja u Beču, a nakon toga je Jürgen Preiss, predstavnik odjela za zaštitu okoliša u Beču (MA 22), ekipi BHT1 objasnio kako zelene fasade i krovovi mogu ublažiti visoke temperature u gradu.

BHT1 priprema nekoliko izvještaja o Beču, koji će biti emitovani u sklopu redovnih vijesti, kao i u emisiji „Euroimpuls“, a tokom ljeta televizija planira objaviti seriju o Beču.

Više informacija