Održiva energija za Sarajevo

25.4.2019

Na konferenciji o održivom urbanom razvoju u Sarajevu, u aprilu 2019. godine, Goran Vasilić je ispred snabdjevača električne energije „Wien Energie“ predstavio veliku toplotnu pumpu elektrane Simmering kao primjer pionirskih tehnoloških rješenja u energetici.

Kanton Sarajevo i Grad Sarajevo su u potrazi za efikasnim rješenjima za dalji razvoj infrastrukture. Događaj pod nazivom „Platforma za nisko-karbonski urbani razvoj Kantona Sarajevo“ je bio dio ovog procesa.

Velika toplotna pumpa za visoke temperature, bečka inovacija, pretvara neupotrebljivu otpadnu toplotu iz elektrane Simmering u energiju za daljinsko grijanje.

Ekološki prihvatljivo rješenje grijanja svake godine spriječi nastanak 40.000 tona CO2.

Više informacija