Eurocomm-PR

Primjeri Sarajeva u održivom razvoju predstavljeni na konferenciji u Beču

9. - 10.10.2018

U Beču se 9. i 10. oktobra 2018. godine održavla konferencija evropskih gradova o ciljevima održivog razvoja i njihovoj implementacija na gradskoj razini i značenju zabudućnost i razvoj gradova. U dvodnevnim aktivnostima učestvovala je i delegacija Grada Sarajeva, a u ime delegacije je Tarik Hamzić, šef službe za ekonomsko-finansijske i IT poslove, predstavio aktivnosti u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Sarajevska žičara je predstavljena kao pozitivan primjer održivog razvoja. Hamzić je naveo da je žičara jedan od projekata koji ispunjava veći broj ciljeva iz Agende kao što su održivost, saradnja s drugim gradovima, obrazovanje, zaštita i promocija prirode, zdravlje, blagostanje, zapošljavanje.