Sarajevo Unlimited 2019

22. - 24.10.2019

U Sarajevu se od 22. - 24. oktobra 2019. godine održao četvrti regionalni forum inovacija, tehnologije i poduzetništva za regiju jugoistočne Evrope "Sarajevo Unlimited". I ove godine je Privredna agencija Beč (Vienna Business Agency) promovisala Beč kao poduzetnički centar za start-upove.

Predstavljen i najavljen je događaj Vienna Up 20 – najveći Start Up Event 2020. godine, koji će se održati u sedmici između 11. - 17. maja 2020. u Beču.
Austrijska prijestolnica se tokom te sedmice pretvara u pozornicu za program satkan od preko 50 radionica, konferencija, b2b-razgovora i prilika za umrežavanje. "UP 20" pokazuje inovativan potencijal grada sa akcentom na brzorastućim sektorima, tehnologijama i FinTech-u, te temama društveno odgovornog poduzetništva i industrije 4.0. 

Trodnevni forum inovacija Sarajevo Unlimited je zatvoren uz obećanje i najavu da će peto izdanje biti nova prilika za talente i investitore.