Urban Stories

Prema ideji Wilhelma Gocknera.

 

Urbano (lat. urbanus‚ ‘koji pripada gradu, gradski', urbs ‘grad')

"Urban Sketchers” su svjetska zajednica umjetnica i umjetnika koji crtaju mjesta u kojima žive ili koje posjećuju. "Urban Stories" pripovijedaju priče o gradu Beču.

© Eurocomm-PR/Sandra Biskup, Urban Sketch terasa u Wientalu

"I svi razgovaramo jedni s drugima", rekao je rak

 Tu terasu u Beču, koja se nalazi iznad podzemne željeznice, da li je poznajete? Mislim na onu veliku drvenu terasu između petog i šestog okruga ispod koje prolijeće U4, a pored koje teče rijeka Wien, u ogromnom kamenom koritu. Možda bolje odgovara riječ
08.05.2019