© Sarajevo Unlimited
© Sarajevo Unlimited

Sarajevo Unlimited 2018

05.11.2018 - 07.11.2018

U Sarajevu se od 5. do 7. novembra 2018. godine održao treći regionalni forum inovacija, tehnologije i poduzetništva za regiju jugoistočne Evrope "Sarajevo Unlimited". Ove godine se predstavila i Privredna agencija Beč ("Vienna Business Agency") s ciljem promovisanja Beča kao poduzetničkog centra za start-upove. Učesnici foruma su imali priliku upoznati se sa ponudama i paketima Grada Beča.