© Wien Tourismus
© Wien Tourismus

Bečka turistička zajednica "Wien-Tourismus"

18.02.2019

Bečka turistička zajednica (skraćeno Wien-Tourismus) je zvanična organizacija za marketing turističke destinacije i menadžmenta za Beč te stoji na raspolaganju gostima Beča kao i bečkim turističkim preduzećima sa mnogim uslugama, savjetima i informacijama.