Avatar omogućava hronično bolesnoj djeci da pohađaju nastavu

21.9.2020

U Austriji oko 190.000 djece pati od hroničnih bolesti poput dijabetesa, urođenih srčanih mana ili raka. Oko devet posto njih neredovno pohađa školu samo zbog liječenja ili hospitalizacije. Posljedice nisu samo propuštanje školskog gradiva, već i gubitak kontakta sa vršnjacima.

Nedostatak ličnog kontakta sa nastavnicima i školskim kolegama takođe uzrokuje osjećaj usamljenosti i socijalne izolacije. Nedostatak osjećaja pripadnosti pospješuje razvoj psiholoških komplikacija, nisko samopoštovanje bolesne djece i nepovoljno procesuiranje bolesti.

Kako bi se spriječile ove poteškoće, posljednjih godina u obrazovnom i psihološkom radu raspravlja se o sistemima teleprisutnosti poput avatara, virtualnih učionica i mobilnih robota. Često se koristi kontrolirani robot koji može prenositi i sliku i zvuk u oba smjera, a djeca ga kontroliraju i pomiču. Praktični avatar AV1 norveške kompanije "No Isolation" emituje zvuk u oba smjera, ali video sliku samo u jednom smjeru. Avatar sjedi u klupi učenika koji kod kuće koristi tablet ili pametni telefon da ga pokrene, kontroliše pokrete dodirom i govori kroz njega.

Thomas Pletschko iz Sveobuhvatnog centra za pedijatriju (CCP) pri Medicinskom univerzitetu u Beču i vođa laboratorije Pediatric Brainfit sada detaljno istražuje u studiji u trajanju od dvije godine kako upotreba AV1 avatara utječe na školsku situaciju djece, njihovih roditelja i nastavnika. Analiziraju se i trajanje korištenja i varijable socio-ekonomskog uticaja. Studija uključuje djecu i adolescente sa hroničnim bolestima u dobi od 6 do 17 godina i 11 mjeseci koja su već pohađala školu najmanje jedno polugodište i koja ne mogu pohađati školu ili je ne mogu redovno pohađati najmanje šest sedmica zbog bolesti.

Cilj studije je stvoriti bolje razumijevanje školskih problema djece i adolescenata s hroničnim bolestima i pokazati mogućnosti intervencije koje se bave novom tehnologijom sistema teleprisutnosti.