Novi elekrični i autobus na vodonik

Beč: Autobusi sa nultom emisijom štetnih plinova sljedeći korak u smjeru zaštite klime

10.11.2022

U austrijskoj prijestolnici već 80 posto korisnika tramvaja putuje na ekološki prihvatljiv način, a sada se gradsko saobraćajno preduzeće Wiener Linien fokusira i na dekarbonizaciju autobuske flote. Kompanija će do 2025. godine kupiti 60 električnih autobusa i 10 autobusa na vodik te postaviti potrebnu infrastrukturu.

Autobusi će se puniti, servisirati i popravljati u posebnom e-centru koji će biti otvoren krajem 2023. godine. Solarna elektrana na krovu ovog centra će autobuse snabdijevati strujom, a otpadna toplota iz punionica će se koristiti za grijanje radionice u sklopu centra. Punionicama će biti opremljene i garaže za autobuse. Za napajanje se već koriste i postojeće tramvajske i podzemne trafostanice. Inače, Wiener Linien 100% električne energije i vodonika dobija iz obnovljivih izvora energije.

 „Do 2025. će petina cjelokupne autobuske flote biti na pogon sa nultom emisijom. Na ovaj način efikasno štedimo ugljendioksid, investiramo u tržište održivog rasta i činimo grad manje zavisnim od uvoza struje iz inostranstva“, objašnjava Peter Hanke, član bečke gradske vlade iz resora za finansije, privredu, rad, međunarodne odnose i javna preduzeća.

Šezdeset električnih eCitaros autobusa proizvođača Daimler i deset Solarisovih „Urbino Hydrogen“ autobusa na vodonik će tokom prvih pet godina rada preći više od 13 miliona kilometara i tako uštedjeti oko 12.000 tona CO2. Različite probne vožnje su pokazale da su električni autobusi na baterije s odgovarajućim opcijama punjenja posebno prikladni za ravne puteve, dok se autobusi na vodonik mogu koristiti i na zahtjevnim rutama s nagibima.

Wiener Linien će do kraja 2025. autobuse na 9 linija zamijeniti sa električnim, dok će do kraja 2024. godine na jednoj liniji saobraćati deset autobusa na vodonik. Svi autobusi su akumulatorski, bez dodatnog dizel grijača te su također opremljeni CO2 klima sistemom sa toplotnom pumpom, koji je znatno klimatski prihvatljiviji od konvencionalnog autobuskog klima uređaja.