infuzija

Beč: Liječenje koronavirusa intravenoznom terapijom

11.1.2022

Bečka gradska služba za zdravlje (MA 15) pokrenula je pilot projekt liječenja rizične skupine oboljelih od COVID-19 infuzijom.

Primjenjena terapija monoklonskim antitijelima značajno smanjuje rizik od hospitalizacije pacijenata sa hroničnim oboljenjima krvotoka, hronične bubrežne insuficijencije, oboljenjem jetre i teškom imunološkom insuficijencijom.

Monoklonska antitijela se u medicini koriste već dugi niz godina, posebno u terapijama liječenja karcinoma i autoimunih oboljenja, a sada je potvrđena i njihova djelotvornost kod rizičnih pacijenata sa SARS-CoV-2 infekcijom, prije svega u prvim danima infekcije. Za terapiju se koristi aktivna supstanca Sotrovimab proizvođača Xevudy®.

Prve analize su pokazale dobru podnošljivost kod pacijenata kao i značajan pad smrtnih ishoda.

"Trudimo se iznaći uvijek nova rješenja za liječenje oboljelih od koronavirusa, a ova posebna metoda je jos jedan korak naprijed ka boljem savladavanju pandemije", objašnjava Peter Hacker,HacHac član bečke vlade, Resor za socijalna pitanja, zdravstvo i sport.

Na bečkoj klinici Favoriten je u svrhu liječenja ovom terapijom u okviru pilot projekta pokrenuta i posebna ambulanta. Naglašavaju kako ova terapija ne predstavlja zamjenu za vakcinu.