Beč: Neandertalci nemaju čisto evropsko porijeklo

24.6.2021

Do sada se smatralo da su se neandertalci razvili u Evropi prije nekoliko stotina hiljada godina, te da su se u područja zapadne i centralne Azije doselili tek mnogo kasnije.

Međunarodni tim istraživača sa Univerziteta u Beču, Univerziteta u Tel Avivu i Hebrejskog univerziteta u Jerusalemu došao je do novih saznanja. Otkrića iz Nesher-Ramle u Izraelu, stara oko 130.000 godina, pokazuju da su preteče neandertalaca davno postojale i na Istoku.

Naučnici, koje je predvodio antropolog Gerhard Weber sa Univerziteta u Beču, smatraju da je do razmjene između stanovništva Evrope i Azije došlo mnogo ranije. Time pojava neandertalaca nije ograničena samo na Evropu, što objašnjava zašto su geni modernog čovjeka rano prodrli u genom neandertalaca, iako se u to vrijeme nisu mogli sastati u Evropi.

U početku su naučnici pretpostavljali da su se neandertalci u Evropi ledenog doba postepeno razvijali uz tadašnje klimatske fluktuacije sve dok konačno "klasični neandertalci" nisu kolonizirali cijelu Evropu i neka područja na Levantu. Neki od neandertalaca stigli su i do centralnog Sibira.

Međutim, tokom iskopavanja u Nesher-Ramla pronađene su životinjske kosti, kameni alat i gotovo kompletna desna i slomljena lijeva tjemena kost, kao i dobro očuvana donja vilica sa zubima. Starost nalaza je sužena na period između 120.000 i 140.000 godina. Još uvijek je nejasno da li je ovaj region bio izvor prvih preteča neandertalaca, ali ova otkrića ukazuju na to da neandertalci nisu imali čisto evropsko porijeklo i da su širom Euroazije postojale populacije preteča.

Neandertalci su nestali prije 40 000 godina i bili toliko slični modernim ljudima da je došlo do miješanja i da svako od nas još uvijek nosi neke od njihovih gena.