Digitalizacija

Beč: Nova digitalna strategija u službi građana

19.9.2022

Austrijska metropola, nedavno po treći put proglašena za grad sa najboljim kvalitetom života u svijetu, priprema novu strategiju digitalnog razvoja, pritom stavljajući građane u prvi plan olakšavajući im svakodnevnicu.

Sa željom da od digitalizacije svaki stanovnik ima koristi, gradske vlasti Beča dosadašnju digitalnu strategiju usvojenu tek 2019. godine preoblikovati će tako da će čovjek biti u prvom planu. Razlog tome leži u velikoj promjeni digitalnog ponašanja korisnika tokom pandemije koronavirusa ali i u upotrebi raznih aplikacija koje je gradska uprava Beča razvila od 2015. godine. Cilj je konkretno pojednostavljenje kontakata sa vlastima kao i efikasnije obavljanje zadataka gradske uprave.

Među ostvarenim digitalnim projektima koje služe građanima i svim posjetiocima Beča je aplikacija „Sag's Wien“ („Kaži Beču“) pomoću koje građani, ukoliko uoče neki problem u svom gradu, vrlo jednostavno to mogu pomoću svojih pametnih telefona uslikati, poslati i pratiti rješenje problema te na kraju dobiti obavijest kako je problem riješen. Osim što olakšava građanima prijavljivanje problema, aplikacija je također pokazatelj koliko je gradska uprava efikasna njihovom u rješavanju iz svoje nadležnosti. „WienBot“ je digitalni turistički vodič grada pokrenut krajem 2017. godine, dok je u feburaru 2021. godine uvedeno online predavanje zahtjeva za dobivanje građevinskih dozvola.

Nova strategija koja bi trebala biti usvojena na proljeće 2023. godine pridonosi i zaštiti klime pa će samim tim činiti važan dio klimatske strategije pametnog grada. Na njenom razvoju će raditi stručnjaci iz oblasti digitalne politike, uprave, obrazovanja, rada i ekonomije te infrastrukture i zdravstva.