radijator

Beč: Plin se neće koristiti u novogradnji

24.3.2022

Glavni grad Austrije napravio je važan korak ka napuštanju upotrebe fosilnih goriva. U novogradnji više nije dozvoljeno korištenje plina za grijanje.

Gradske vlasti su 2019. godine donijele odredbu o energetskim planovima, kojom se dozvoljava upotreba isključivo obnovljivih grijnih sistema. Trenutno se ova odluka primjenjuje u 13 od ukupno 23 gradskih okruga.

Skoro 90 posto štetnih emisija iz zgrada nastaje zbog grijanja na plin.

"Energetski planovi su važan instrument za rastuće gradove sa mnogo novoizgrađenih stambenih objekata. Beč je prvi evropski grad koji je uveo takve planove. Naš cilj je da do 2040. godine prestanemo sa upotrebom plina. Upravo sada se pokazalo koliko je važno osoboditi se zavisnosti od fosilnih goriva iz inostranstva. Najodrživija mjera protiv zavisnosti i visokih troškova grijanja je prelazak na toplotnu energiju iz obnovljivih izvora", naglašava Jürgen Czernohorszky, član bečke vlade, resor za klimu, životnu sredinu, demokratiju i osoblje.

Zahvaljujući inovativnim metodama upravljanja energetski planovi se od početka mogu obavljati potpuno digitalno, a zbog tehničkih mogućnosti kao što su geotermalne sonde, toplotne pumpe i daljinsko grijanje, plin više nije potreban