čamac-kosilica

Beč: Podvodne biljke iz Dunava postaju ambalaža

18.3.2021

Naučnici Univerziteta za prirodne resurse i primijenjene biološke nauke (BOKU) u Beču rade na proizvodnji ambalaža od vodenih biljaka.

Količina podvodnog rastinja u Dunavu posljednjih se godina znatno povećala. Razlog tome su iznimno visoke temperature koje potiču brži i snažniji razvoj makrofita, odnosno podvodnih biljaka. Budući da za samo četiri sedmice mogu narasti i do dva metra, redovito se kose i sakupljaju. Svake godine između marta i oktobra 17 čamaca-kosilica u Beču pokosi i do nekoliko hiljada tona vodenog bilja iz Dunava i tako kupačima pruža odličnu kvalitetu vode tokom sezone kupanja.

Nakon košnje makrofiti se odvoze u gradsku kompostanu gdje se dalje prerađuju u prirodni kompost. 

Prvi prototipovi ekološke jednokratne ambalaže za voće ili biorazgradivog posuđa izrađeni od makrofita puno obećavaju. Naučnici trenutno rade na optimizaciji proizvodnje ambalažnog materijala i istraživanju područja primjene nusproizvoda. Oni bi u budućnosti mogli naći primjenu kao gnojivo ili pri proizvodnji bioplina njihovom fermentacijom. 
 
Ovom inovativnom projektu dodijeljena je prestižna nagrada za zaštitu okoliša Energy Globe Award za područje Donje Austrije. Također je nominiran za nagradu Energy Globe Award na državnom nivou čiji će dobitnici biti poznati krajem ove godine.