BACID logo

Beč: Projekat BACID III se nastavlja na Zapadnom Balkanu

7.3.2022

BACID III projekat "Jačanje institucionalnih kapaciteta Dunavske regije i Zapadnog Balkana" (Good Governance) produžen je krajem 2021. za dodatne dvije i po godine.

Projekat će finansirati Austrijska agencija za razvoj iz sredstava austrijske razvojne saradnje. Na nedavno održanom skupu povodom produžetka programa zaključeno je kako su gradovi i opštine sa visokom finansijskom autonomijom bili jednako otporni na posljedice ekonomske krize 2008. kao i na pandemiju virusa korona.

„Dobra uprava (Good Governance/Corporate Governance) se ne dešava preko noći, naprotiv, ona iziskuje veliki i dugogodišnji napor. Na dobroj upravi mora redovno da se radi, a aktuelna pandemija je dodatno povećala izazove na lokalnom nivou", izjavio je generalni sekretar Austrijskog saveza gradova i opština Thomas Weninger.

Stoga su Austrijska agencija za razvoj, Austrijski savez gradova i opština i Centar za istraživanje uprave (KDZ) kao pokrovitelji programa odlučili da se projekat produži do 2024. godine i da se projekti na Zapadnom Balkanu i u Republici Moldaviji i dalje podržavaju.

Dosadašnji uspješni primjeri decentralizacije na Zapadnom Balkanu su digitalni projekat u oblasti mobilne njege starih lica u Velesu u Sjevernoj Makedoniji i digitalizacija upravljanja javnim parkiralištima u Somboru. Oba projekta zasnivaju se na saradnji zaposlenih u javnoj upravi, civilnog društva i stanovništva kao i donosioca odluka. Aktivnim učešćem sve grupe profitiraju boljim javnim uslugama. Izuzetno uspješni projekti prethodnih godina bili su inicijative za održivi razvoj općina. Više od 70 manjih projekata i online platforma su po prvi put u jugoistočnoj Evropi učinile lokalnu samoupravu i općinske finansije transparentnim i javno dostupnim. Lokalni projektni partneri su ReSPA (respanet.eu) i NALAS (nalas.eu).

Planirani su i projekti sa Gradom Bečom – Grupa Evropa i međunarodni odnosi Magistratske direkcije ili kancelarije Grada Beča u inostranstvu – EuroComm-PR. Informacije o aktivnostima dosadašnjih BACID-projekata: www.bacid.eu.