Trgovačka ulica Graben u Beču

Beč: Za subvenciju energetskih troškova građanima pomoć od 200 eura

23.1.2023

Građani Beča mogu da se prijave za subvenciju troškova energije poznatu kao energetski bonus. Ovom mjerom austrijska metropola mimo subvencija savezne vlade od prošle godine podržava građane u borbi s povećanjem cijena energenata i troškova života.

Jednokratni doprinos od 200 eura toliko je popularan da se za njega tokom mjesec dana prijavilo 500.000 domaćinstava. 

Uprava glavnog grada Austrije najavila je krajem novembra prošle godine da će izdvojiti ukupno 130 miliona eura, što je jednokratna naknada za stanovništvo u iznosu od 200 eura. Iznos omogućava izdržavanje 650.000 odnosno dvije trećine bečkih domaćinstava. Za mjesec i po dana grad je stanovništvu isplatio 100 miliona eura.

Za pomoć mogu da se prijave lica čije je mjesto prebivališta bio Beč do 10. novembra 2022. i čiji godišnji prihod nije bio veći od 40.000 eura. U slučaju višečlanih domaćinstava, gornja granica je povučena na godišnji prihod od 100.000 eura. Prijave su moguće do 31. marta. Građani mogu putem online asistenta gradske uprave provjeriti da li ispunjavaju uslove za dobijanje olakšice. Aplikacija automatski obrađuje upite, a novac se uplaćuje na tekući račun u roku od nekoliko dana.

Prošle godine isplaćeno je po 200 eura građanima koji primaju neku vrstu socijalne pomoći i penzionerima koji primaju minimalnu penziju, dok je za samohrane roditelje izdvojeno dodatno po 100 eura.