fontanan na trgu Schwarzenbergplatz

Beč aktivirao preko 1.100 javnih česmi

24.3.2021

S početkom proljeća u austrijskoj prijestolnici je aktivirano više od 1.100 javnih česmi i 55 fontana.

Prva fontana koja je puštena u rad nalazi se u centru grada, na trgu Schwarzenbergplatz. Napunjena je sa 520.000 litara izvorske vode, a noću blista u bojama duge. Sukcesivno se puštaju u rad i ostale fontane, a početkom aprila slijedi otvaranje česmi u parkovima i na dječijim igralištima.
 
U narednim sedmicama se pored postojećih 50 ugrađuje dodatnih 25 mobilnih česmi sa pitkom vodom na različitim lokacijama u gradu. Mobilne česme koje su dobile ime „Brunnhilde“ su dio inicijative za rashlađivanje u gradu.
 
Grad Beč se u potpunosti snabdijeva izvorskom vodom sa Alpa koja podzemnim vodovodnim cijevima, bez upotrebe pumpi, stiže do grada. Čak se gravitaciona energija duž vodovodnih cijevi koristi za proizvodnju električne energije.
Grad se snabdijeva izvorskom vodom iz dva vodovoda. Jedan vodovod obezbjeđuje 220 miliona litara vode dnevno koja u toku 24 sata pređe 150 kilometara do bečkog rezervoara. Drugim vodovodom iz Štajerske stiže 217 miliona litara vode u grad. Ruta je dugačka 180 kilometara, a voda za 36 sati pređe visinsku razliku od 360 metara.