Am Graben

Beč bilježi ekonomski rast zahvaljujući intenzivnom zapošljavanju

11.4.2022

Austrijski institut za ekonomska istraživanja (Wifo) objavio je peti izvještaj o globalnoj konkurentnosti u kojem je poredio privredni rast 289 metropola.

Protekle dvije godine metropolitansko područje Beča se u međunarodnom poređenju nalazilo među regionima sa najvećim porastom broja stanovnika. Unatoč tome mnoge nezaposlene osobe su uspješno integrirane u sistem zapošljavanja. Porast stanovništva nadmašio je ekonomski rast zbog čega od 2008. godine nije zabilježen veći stvarni ekonomski rast po glavi stanovnika. Istovremeno se poboljšao inovacioni potencijal kao i nove šanse za zaposlenje radno sposobnog stanovništva te austrijska prijestolnica zbog toga nije izgubila na konkurentnosti, procijenio je institut. Prema neto primanjima po glavi stanovnika metropola se 2018. godine nalazila na 12. mjestu.

"Ekonomski rast iznad prosjeka i visoka dinamika zapošljavanja stvaraju bazu za dobra primanja, dobar životni standard i dobru ekonomsku konkurentsku poziciju. Naseljavanjem 225 inostranih kompanija Beč je ostvario drugi najbolji rezultat u novijoj prošllosti koji dokazuje da je i u kriznim godinama vrlo atraktivan za preduzeća", naglašava Peter Hanke, član bečke vlade iz resora za finansije, privredu, rad, internacionalne odnose i javna preduzeća.

Ekonomija intenzivnog zapošljavanja stvara potencijal za tržište rada što Beč i razlikuje od ostalih gradova u Evropi. Izazovi s kojima se austrijska prijestolnica susreće su socijalna održivost i sistem zapošljavanja zbog čega će fokus u narednom periodu biti stavljen na aktivnosti za zaposlenje osoba sa srednje visokim kvalifikacijama kao i bolje šanse za obrazovno usavršavanje. Jedan od ciljeva za postizanje potrebne transformacije ekonomije i društva biće povećanje efikasnosti u oblasti proizvodnje i mobilnosti. Pritom veliki potencijal za ekonomiju i zaposlenje predstavljalju inovativna rješenja za prevazilaženje klimatske krize.