© Grad Sarajevo/ Harun Pasic
© Grad Sarajevo/ Harun Pasic

Beč i Sarajevo zajedno za pametne gradove

25.06.2019

U Sarajevu se od 24. do 26. juna 2019. godine održava trodnevna radionica o pametnim gradovima na kojoj će svoja iskustva sa učesnicima gradske uprave i drugih nivoa podijeliti stručnjaci bečke Smart City agencije Dominic Weiss, Nikolaus Summer i Walter Palmetshofer.

Ideja za održavanje ovih stručnih radionica nastala je tokom prošlogodišnje manifestacije „Dani Beča u Sarajevu“, a finansiranje i realizaciju omogućila je Austrijska razvojna agencija (ADA) kroz BACID grant šemu (Building Administrative Capacities in Danube Region & Western Balkans - Izgradnja administrativnih kapaciteta u Dunavskom regionu i zapadnom Balkanu), koju vodi Austrijsko udruženje gradova (AACT) i KDZ Centar za istraživanje javne uprave.

S obzirom da Beč važi za jedan od najpametnijih gradova na svijetu, Sarajevo se odlučilo da prihvati iskustva ovog geografski i historijski bliskog grada u izradi smjernica i strategije za pametno Sarajevo.

Stručnjaci iz Beča u sklopu radionica će voditi učesnike kroz aktivnosti koje su prethodili stvaranju okvira za pametni grad s aspekta organizacije, planova, učesnika u procesu, dokumentacije, saradnje sa političarima, promjena u administraciji, komunikacije s građanima i inovacija.

Ovaj projekat saradnje Beča i Sarajeva trajat će pola godine, a zahvaljujući entuzijastima bh. metropole u skorije vrijeme bi trebao rezultirati konceptom za pametno Sarajevo.