Povećan udio žena u tehničkim poslovima

Bečki aerodrom povećava broj stručnog kadra

6.9.2022

Bečki aerodrom u program obuke uvodi 30 novih kadrova čime će udvostručiti njihov broj.

Jedan od najpoželjnijih poslodavaca u Evropi sa više od 4.200 zaposlenih već godinama nudi obuku za svoje buduće uposlenike. Uprava aerodroma u austrijskoj prijestolnici sada želi povećati i udio žena u tehničkim poslovima pa je trenutno zaposleno osam praktikantica, dok su 73 praktikanta zaposlena na poslovima iz oblasti elektrotehnike i građevinskih instalacija, mehanike motornih i komercijalnih vozila, obrade metala, sanitarija, ventilacije, grijanja i informacionih tehnologija.

„Građevinski sistemi postaju sve kompleksniji i za to su nam potrebni dobro obučeni eksperti. Profesije kao što su elektrotehnika, građevinska i tehnika ventilacije i grijanja su stoga posebno perspektivna zanimanja. Danas obučavamo stručnjake sutrašnjice“, izjavili su direktori Upravnog odbora Flughafen Wien AG, Julian Jäger i dr. Günther Ofner.

Mladima se pruža i mogućnost dodatne kvalifikacije kao što su kursevi engleskog, matematike i seminari iz oblasti razvoja ličnosti. Stručno obrazovanje se može završiti i maturom. Praktikanti u okviru svoje obuke također mogu biti uključeni u program razmjene sa međunarodnim aerodromima.