Bečki naučnici omogućili novi 3D prikaz koronavirusa

21.1.2021

Bečkim naučnicima je pošlo za rukom da kreiraju trodimenzionalni prikaz koronavirusa. Sve dosadašnje prezentacije koronavirusa bile su isključivo modeli koji su prepoznatljivi po kružnom obliku sa karakterističnim spajk proteinima pomoću kojih virus prodire u ljudske ćelije.  

Nova vizualizacija koronavirusa bečke spin-off kompanije "Nanographics" Tehničkog univerziteta zasniva na podacima naučnika sa Tsinghua univerziteta u Pekingu. Tim stručnjaka sa ovog univerziteta uspio je da izdvoji čestice virusa iz uzoraka, da ih skenira niskotemperaturnim elektronskim mikroskopom i digitalizuje. Ovdje je bilo važno da se struktura spajk proteina nije promijenila kada je uzorak skeniran.

Video snimak pokazuje kako se virus korak po korak izdvaja iz slanog rastvora u koji su čestice virusa potopljene. "Fascinantno je kako se na osnovu mikroskopskih podataka detaljno može posmatrati struktura virusa", objašnjava Ivan Viola sa Tehničkog univerziteta u Beču. Ovo je prvi prikaz ovakvih podataka visokog vizuelnog kvaliteta. Metode koje su istraživači razvili imaju za cilj da da utiču na lakše i brže analiziranje podataka biološke mikroskopije.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=7g0fkC3CywM&feature=youtu.be