Bečki socijalni fond jača prava osoba sa invaliditetom

3.12.2021

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom spada u period “16 dana aktivizma”. Osobe sa invaliditetom su mnogo češće pogođene nasiljem od drugih. Treći decembar se obilježava u cilju poboljšanja razumijevanja problema i mobilisanja podrške za osobe sa invaliditetom.

Socijalni Fond grada Beča (Fonds Soziales Wien) u saradnji sa agencijom “Sonnenklar” promoviše inovativni projekat za senzibiliziranje zaposlenih u socijalnim ustanovama na pitanje nasilja.

“Pandemija virusa korona je izazovno vrijeme za osobe s invaliditetom, jer ljudi zbog trenutne situacije sve više borave u svoja četiri zida te su aktivnosti u slobodno vrijeme sve ograničenije, što povećava potencijal za sukobe, ali i potrebu za razmjenom“, saželi su Martina Plohovits, voditeljica odjela za asistirani život i Robert Bacher, šef odjela za rad s invaliditetom, mobilnost i savjetovanje pri Bečkom socijalnom fondu (FSW) povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom.

Projekat Socijalnog fonda se oslanja na Peer to Peer edukacije. Radionice pomažu u prevenciji nasilja i podizanju svijesti prema osobama sa invaliditetom. U inicijativu je uključena platforma za informisanje i učenje bez prepreka, a obučeni posrednici pomažu u rješavanju sukoba i dostupni su i za vrijeme izolacije, online ili u individualnim terminima. Savjetodavnu uslugu dopunjuje i ženski savjetodavni centar “Ninlil”, kojeg također finansira FSW. Bečki socijalni fond podržava 160 organizacija. U glavnom gradu Austrije gotovo 107.100 osoba sa invaliditetom zahvaljujući FSWu živi samostalnije. Spektar usluga fonda između ostalog uključuje i razvojnu dijagnostiku, integraciju u rad, vježbe mobilnosti i ponude za aktivnosti u slobodno vrijeme.