Žena sa maskom na licu

Bečki univerzitet stavlja CoVid-19 antigene besplatno na raspolaganje

5.8.2020

Nova baza podataka Univerzitet prirodnih resursa i bionauka (BOKU) omogućit će svim naučnicima da brzo i lahko koriste antigene visokog stepena čistoće za sopstvena istraživanja u vezi sa CoVid-19.

Testiranje na antitijela važan su alat za procjenu učinkovitosti kandidata za vakcinu i za dobivanje prikladnih modaliteta vakcinisanja. Visoka razina specifičnosti i osjetljivosti su od velike važnosti za kvalitetu testa na antitijela, zato što ocjenjuju da li određeni test može pouzdano da razlikuje oboljele od zdravih. Posljednja četiri meseca BOKU se bavio razvojem proteina (antigena) specifičnih za SARS CoV-2 u različitim biotehnološkim proizvodnim sistemima sa ciljem da identifikuje idealne kandidate za potvrdu SARS CoV-2 antitijela u serumu. Trenutno se u bazi podataka ovog univerziteta nalaze dva antigena za dijagnostiku i rastvorljiva forma spike proteina koji koronavirus koristi da bi napao ćelije.

BOKU je odlučio da svoje antigene stavi na raspolaganje i drugim akademskim i komercijalnim partnerima za njihova istraživanja u vezi sa CoVid-19, imajući u vidu da sve laboratorije ne posjeduju tehnologije koje omogućavaju genetičku rekombinaciju antigena. Kako bi se pravovremeno odgovorilo na sve zahtjeve, start-up "Novasign GmbH" je razvio je i online platformu, a kompanija Amazon obezbijedila odgovarajuće kapacitete za IT infrastrukturu. Naučnici se mogu vrlo jednostavno putem weba Univerziteta prirodnih resursa i bionauka (BOKU) prijaviti za antigene, a troškove slanja paketa pritom snose sami. 

BOKU je zajedno sa Veterinarskim univerzitetom i Medicinskim univerzitetom u Beču dobio finansijsku pomoć za svoje istraživanje od Bečkog fonda za nauku, istraživanja i tehnologiju u okviru podrške za CoVid-19.

Više informacija:

Univerzitet prirodnih resursa i bionauka (BOKU) (engleski)