Gradonačelnik Beča Michael Ludwig sa timom za klimatsku politiku

Klimatska ofanziva Grada Beča

28.1.2022

Jedan od najpoželjnijih gradova za život kreće u ostvarenje ambicioznog cilja klimatske neutralnosti do 2040. godine.

Beč je prije nekoliko desetljeća bio prvi grad u svijetu sa sveobuhvatnim programom klimatske politike, a u međuvremenu je raznim mjerama uspio smanjiti emisije C02 za 40 posto. Gradske vlasti Beča su sada u skladu sa ciljevima međunarodnih klimatskih sporazuma definisale mjere za ciljna područja za postizanje klimatske neutralnosti do 2040. godine.

 "To su masovno uvođenje alternativnih izvora energije, smanjenje otpada i kružna ekonomija, moderna mobilnost i inovativna stambena gradnja. U prednosti smo zahvaljujući razvijenim uslugama od općeg interesa u kombinaciji sa inteligentnom smart city strategijom, novim tehnologijama, mogućnostima digitalizacije i moderne infrastrukture. Cilj nam je sve klimatske mjere prilagoditi građanima kao i uključiti ih u ovaj proces", objašnjava gradonačelnik Beča Michael Ludwig.

Krajem februara će biti usvojen novi klimatski plan koji sadrži više od 100 mjera koje se kontinuirano dopunjuju i prilagođavaju. Plan se rukovodi principom politike baziranoj na socijalnoj inkluziji. Vlasti smatraju kako se izazovi klimatske krize tiču svih građana podjednako te da je istu moguće savladati samo ukoliko svaki građanin da svoj doprinos.

U tom smislu će uskoro biti pokrenut pilot projekt "Bečki klimatski tim" u okviru kojeg će građani biti pozvani da daju svoj idejni doprinos zaštiti klime i prilogađavanju klimatskim promjenama.