Čestica korona virusa

Nova saznanja o posljedicama koronavirusa na probavni sistem

30.9.2022

Infekcija koronavirusom uglavnom pogađa pluća, ali u mnogim slučajevima oštećuje i druge organe kao što su crijeva. Kod 60 posto pacijenata zabilježene su posljedice u probavnom traktu, tvrdi tim naučnika Medicinskog univerziteta u Beču koji su analizirali simptome koronavirusa na plućima i u crijevima.

Pomoću kompleksnih analiza prikupljenih podataka naučnici su primjetili da se na plućima i u crijevima odvijaju različiti mehanizmi na molekularnom nivou. Dok kod infekcija pluća nastupaju klasične reakcije imunog sistema, u gastrointestinalnom traktu dolazi do reakcija koje se dovode u vezu sa metabolizmom masti i jetrom.

Činjenica da se infekcija SARS-CoV-2 ne manifestuje samo na plućima, već često i na drugim organima kao što su srce, bubrezi, koža ili crijeva, posljedica je posebne strukture virusa. Otprilike 60 posto pacijenata iskusi gastrointestinalne simptome kao što su dijareja, gubitak apetita ili povraćanje, što može biti povezano sa dužim trajanjem i/ili lošijim tokom bolesti.

Rezultati ovog istraživanja doprinijet će boljem razumijevanju molekularnih procesa specifičnih za organe i tkiva koje pokreće virus te ubrzati definisanje biomarkera i strategija liječenja Covida-19.

Studija je objavljena u časopisu za molekularne nauke „International Journal of Molecular Sciences“.