Teretni bicikli su korisni i za prijevoz djece

Teretni bicikli sve češći vid prijevoza u Beču

6.10.2022

Teretni bicikli su sve popularnije prijevozno sredstvo u Evropi. Najzastupljeniji su u Holandiji i Danskoj, ali im popularnost raste i u glavnom gradu Austrije, gdje njihovu kupovinu direktno podržavaju gradske vlasti kroz sufinansiranje.

Subvencija dostiže najviše 50 posto kupoprodajne cijene. Za kupovinu klasičnog teretnog bicikla grad učestvuje sa maksimalno 800, a za električni teretni bicikl 1000 eura. Također se sufinansiraju i posebna teretna bicikla prilagođena osobama u invalidskim kolicima. Pravo na naknadu imaju svi građani i privatna lica koji imaju prebivalište u Beču i koji su već kupili ili planiraju kupiti novi teretni bicikl. 

Kao alternativno ekološki prihvatljivo prijevozno sredstvo ima važnu ulogu u gradskoj mobilnosti. „Potreban je veliki broj mjera za podršku zaštiti klime. Osim jačanja gradskog javnog prijevoza, proširenja ponude za dijeljenje prijevoza i biciklističke infrastrukture, subvencioniramo i teretne bicikle“, kaže članica bečke gradske vlade za mobilnost Ulli Sima. Kako navode iz Grada, teretni bicikli također imaju široku primjenu, jer ne samo da olakšavaju veće kupovine već i prijevoz djece iz vrtića ili sa igrališta, a sve to bez ispuštanja štetnih emisija u zrak. Iz ovih razloga gradske vlasti će nastaviti podržavati kupovinu teretnih bicikala najmanje do 2026. godine.

Grad posjeduje i vlastitu flotu teretnih bicikala za besplatan najam. Trenutno ih je 26, a njihov broj će dalje rasti od naredne godine.