Zelena hibridna elektrana Trumau

U Austriji proradila najveća hibridna zelena elektrana

17.1.2023

Najveći austrijski operater za obnovljive izvore energije, bečka elektroprivreda Wien Energie završio je dva velika projekta zaštite klime u Donjoj Austriji. Vjetrolektrana Trumau sa osam vjetroturbina i solarna elektrana u neposrednoj blizini zajedno će proizvoditi preko 37 megavata zelene električne energije za 17.400 domaćinstva, što zadovoljava čak i deset puta veću potrebu za ovim energentom.

Oba postrojenja zajedno čine najveću zelenu hibridnu elektranu u Austriji sa održivom proizvodnjom energije iz vjetra i sunca. Hibridna elektrana usmjerava zelenu električnu energiju u zajednički dalekovod. Vjetroelektrana i solarna elektrana „komuniciraju“ zajedno na način da je upravljanje sistemima koordinisano, a dalekovod optimalno iskorišten.

 "Kombinovana proizvodnja zelene električne energije iz energije vjetra i sunca je posebno efikasna i štiti električnu mrežu. Sa ovim elektranama dosljedno nastavljamo naš put do klimatske neutralnosti do 2040. godine", objašnjava Michael Strebl, izvršni direktor Wien Energie. Kompanija je u obje elektrane uložila oko 46 miliona eura. Vjetroelektrana ukupne snage od 27,6 megavata je građena od proljeća 2022., a u projekat je bilo uključeno i lokalno stanovništvo, prije svega u pogledu tehničkih aspekata kao što su veličina elektrane i udaljenost od naseljenog područja.

 Ove godine Austrija će dodatno ubrzati proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora. Planirana je izgradnja 50 postrojenja snage od preko 30 megavata na gradskim površinama i na zemljištu u vlasništvu Wien Energie, kao što je izgradnja najveće solarne nadstrešnice za automobile na prostoru parkinga gradske elektrane Simmering. 

Protekle godine su u glavnom gradu Austrije puštene u rad 43 solarne elektrane i 8 vjetroturbina koje zajedno proizvode oko 80.000 megavati zelene električne energije, što zadovoljava godišnje potrebe za električnom energijom oko 40.000 bečkih domaćinstava.