Panorama Beča

Vrhovni sud Austrije potvrdio presudu protiv Airbnb-a

20.12.2022

Grad Beč je zvanično pobijedio u sudskom sporu sa platformom Airbnb u vezi sa izdavanjem stanova koji se nalaze u njegovom vlasništvu. Vrhovni sud u Austriji je donio konačnu odluku u postupku koji se vodio od 2020. godine.

Airbnb nije udovoljio ponovljenim zahtjevima da blokira adrese 220.000 stanova za iznajmljivanje, kojima raspolaže grad. Presudom u zadnjoj instanci potvrđeno je da Airbnb ubuduće neće moći davati u najam te stanove. To znači da se Airbnb mora pobrinuti za to da se na njihovoj platformi ubuduće ne objavi više niti jedan oglas ove vrste. Pored toga, kompanija će morati objaviti i sve podatke o dosadašnjem profitu od iznajmljivanja ovih stanova.

„Gradski stanovi u Beču služe za život, a ne za poslovanje. Drago mi je što je grad dobio spor protiv međunarodne korporacije vrijedne milijarde dolara i što će ti stanovi ostati dugoročno zaštićeni. Beč je više od sto godina pionir kada je u pitanju borba za pristupačno stanovanje. Neprihvatljivo je da se stanovi zloupotrebljavaju na ovaj način“, izjavila je Kathrin Gaal, zamjenica gradonačelnika Beča i članica bečke vlade zadužena za stanovanje.

Grad je poduzeo i mjere protiv strogo zabranjenog podzakupa tako što je sudski raskinuo ugovore sa stanarima koji nisu živjeli u svojim stanovima, već su ih iznajmljivali.