8TH GLOBAL PETER DRUCKER FORUM

17.11.2016

На 17 и 18 ноември 2016 г. във Виена ще се проведе Осмия Global Peter Drucker Forum на тема „The Entrepreneurial Society“.

Форумът ще бъде отразен от журналисти от градовете в мрежата на Община Виена, които ще участват в него.