Велосипедист с детска седалка преминава по мост

Българска делегация на обмяна на европейски опит по пътна безопасност

7.4.2022

Международна делегация от експерти и политически представители от България и от Европейската комисия бе на проучвателно посещение във Виена на 7 и 8 април 2022 г.

Технически предпоставки за безопасни улици във Виена

При обмена на опит между експертите от Виена и България техническите детайли бяха разгледани в тематичен семинар. За българската делегация беше особено интересно да разбере какви концепции и мерки се предприемат във Виена за подобряване на качеството и безопасността на пътищата, тъй като поддържането, въвеждането на зони за безопасност и постоянното подобряване на инфраструктурата са от съществено значение за пътната безопасност и впоследствие са от полза за всички участници в движението. Подробно беше дискутирано сътрудничеството между различните институции и реализацията на съвместни проекти. Обстойно бяха обсъдени и въпроси на мостостроителството и поддържащите елементи.

Австрийски принос за пътната безопасност в България

В началото на проучвателната си мисия международната делегация посети Федералното министерство за опазване на климата, околната среда, енергетиката, мобилността, иновациите и технологиите. Гостите от България и от Европейската комисия се запознаха в подробности с австрийската стратегия за пътна безопасност 2021 2030 г. Тя предвижда промяна на парадигмата от предотвратяване на произшествия към предотвратяване на наранявания. Технологичната промяна трябва да бъде подкрепена с гъвкави планове за действие. Австрийските експерти посочиха като пример използването на нови превозни средства като електронни скутери и щадящи климата транспортни стратегии. Посещението приключи с практическа част – посещение на тунела Абсберг в 10-и виенски район с представители на Акционерно дружество за финансиране на магистрали и скоростни пътища (Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft ASFINAG).

Дългосрочно европейско сътрудничество

Федералното министерство за опазване на климата, околната среда, енергетиката, мобилността, иновациите и технологиите в момента участва в проект на ЕС за пътна безопасност, наречен "EU Road Safety Exchange". В рамките на тази инициатива дванадесет държави партньорки се подкрепят взаимно при работата си по пътната безопасност за период от три години. Конкретно това се осъществява чрез мерки, основани на обмяната на опит, като тематични семинари или проучвателни посещения. Инициативата, стартирана от Европейската комисия, се ръководи от неправителствената организация Борса за пътна безопасност на ЕС (EU Road Safety Exchange) към Европейския съвет за транспортна безопасност (ETSC).

Още информация