Дискусионен форум "Архитектура & жилищно строителство"

29.11.2016

Достъпно жизнено пространство в 21-ви век

На 29 ноември 2016 г. във Виена се проведе дискусионен форум на тема „Архитектура & жилищно строителство: Достъпно жизнено пространство в 21-ви век“. Инициативата е част от поредицата „Архитектура & …“ на ателие Алберт Вимер (http://www.awimmer.at/jart/prj3/wimmer/main.jart). Сред досега проведените дискусии е са тези с Кристиан Керн (понастоящем федерален канцлер на Австрия), председател на УС на Австрийските федерални железници на тема „Архитектура & мобилност“ и със Соня Весели, министър на федерална провинция Виена по здравеопазване и социални дейности на тема „Архитектура & здраве“.

От България за участие във форума от съорганизаторите от Ойроком-ПР бе поканена арх. Жоржета Рафаилова, Главен експерт в Общинско предприятие „Софпроект – Общ градоустройствен план” при Столична община.

Достъпните жилища са сред най-сериозните проблеми на всеки голям град. Преди две години се считаше, че Виена ще достигне 2 милиона жители през 2025 г. Междувременно този срок беше скъсен на 2022 г. Изпълнителният градски съветник на Виена по жилищна политика, строителство и благоустройство Михаел Лудвиг иска да ускори строителните процедури и да присъедини предградията. В презентацията си той отново посочи като цел увеличаването на броя на жилищата във Виена и ускоряването на процеса по изграждането им. Срокът от обявяването на обществената поръчка за избор на изпълнител на строителните дейности до предаването на жилището до ключ трябва да бъде намален на 32 месеца. Строителството на жилища в средносрочен план трябва да бъде увеличено на 13 000 бр. годишно - една много амбициозна цел. Провеждащата се в момента офанзива за строителство на "интелигентни" жилища пък трябва да допринесе те да се опростят – т.е. да станат по-евтини.