Експертни разговори по въпроси на изгарянето на отпадъци

12.3.2018

Обмяна на опит с Виенската общинска компания за опазване на околната среда

На 12.03.2018 г. представители на дирекция "Управление на отпадъците" на Столична община и Топлофикация София бяха във Виена и обмениха опит с представители на ВКУ – Виенска общинска компания за опазване на околната среда (Wiener Kommunal-Umweltschutzprojektgesellschaft mbH).

Специалистите от София имаха възможност първо да разгледат на място инсталацията за изгаряне на отпадъци Пфафенау (Pfaffenau), а след това да участват в разговори по темата за подобряване на техническите параметри за защита на околната среда в бъдещата инсталация за изгаряне на отпадъците в София.