Европейска конференция за защита на личните данни 2018

5.3.2018

Виена организира на 5-6 март 2018 г. международна конференция "Данни и демокрация - цифрови предизвикателства пред градовете"

През месец май 2018 в Европейския съюз влиза в сила Регламент за защита на лични данни. Този документ представлява крайъгълен камък в защитата на данните и ще има значително въздействие както върху администрациите, така и върху икономиката. Гражданите пък ще получат нови инструменти, с помощта на които правоприлагането се превръща в реален факт.

Виена като град-радетел за човешки права е и град на защита на данните. Ето защо общината от самото начало подкрепя неправителствената организация "noyb" (none of your business) - Европейски център за цифрови права "не е твоя работа", която си е поставила за цел да наложи новите правила за защита на личната сфера.

Затова Виена покани своите градове-партньори от мрежата Ойроком-ПР (Eurocomm-PR) за участие в международна конференция. Експертите се събраха, за да обсъдят защитата на данните и текущите и взаимозависими предизвикателства, които данните и цифровизацията представляват за администрациите и икономиката. Показан беше и потенциала на цифровизацията за градовете като бизнес-центрове, както и ползите за гражданите.

 

Тук можете да видите презентациите на конференцията:

„Datenmonopole im Zeitalter von like und dislike“, Harald Katzmair

"Цифровите технологии: двигател на иновациите и растежа на Виена", Ева Чернохорски

„Open Data und Datencockpit im Westbalkan - Das BACID-Programme“, Thomas Prorok

"Изгубени в информационния балон? Относно нежеланите последици от филтрирането и персонализирането в Интернет", Ингрид Бродниг

"Трансфер на данни към трети държави и правоприлагането след Общия регламент относно защитата на данните", Макс Шремс

"Мерки за обработване и съхраняване на документи и регистри, съдържащи лични данни в Столична общинска администрация", Димитрина Герасимова

"Видеонаблюдение на улици и обществени пространства в Белград – правна регулация и предизвикателства", Славолюпка Павлович

"Най-важните предизвикателства на защитата на данните при тяхната обработка от общинските администрации", д-р Атила Петерфалви

"Общ регламент относно защитата на данните & Чехия: въпроси и факти", Mирослава Матушова