GEN SUMMIT 2017

10.5.2017

От 21 до 23 юни 2017 във Виена ще се проведе най-важната конференция за медийни иновации Global Editor Network Summit.

По време на конференцията 600 участници от 80 страни от цял свят ще дискутират актуални въпроси от областта на журналистиката. Темата на тазгодишното издание е "From Post-Truth to Virtual Reality: Navigating Media's Future". Програмата на форума е създадена по такъв начин, че да носи реална полза на представителите на медиите. 80 журналисти от мрежата на Бюрата за международни връзки на Община Виена ще участват на GEN Summit 2017. Global Editors Network определя Виена като център на Новите медии в Източна Европа.