Виенският градски съветник Юрген Чернохорски (третият отляво) и общинският съветник от София Борис Бонев (четвъртият отляво)

Градско планиране в София и Виена с визия за бъдещето

14.2.2023

София и Виена задълбочават своето сътрудничество в различни области. Делегация от София пристигна в австрийската столица на 14 февруари за обмяна на опит по темите градско планиране, мобилност и околна среда. По време на четиридневното посещение експертите от София не само добиха представа за Града край езерото Аспрен (Seestadt Aspern), но и разговаряха със специалисти от компанията за обществен транспорт Виенски линии (Wiener Linien) и различни направления в градската администрация на Виена. В дневния ред бяха и срещи с градския съветник Юрген Чернохорски и общинския съветник Ерих Валентин.

С изграждането на Града край езерото Асперн – най-големият проект за градско развитие в Европа – градоустройственото планиране на Виена предизвика международна сензация. С престижния проект на място се запозна и българската делегация, водена от столичния общински съветник Борис Бонев. Българите обаче показаха интерес и към виенския опит и примери за добри практики, например в обществения транспорт, инфраструктурното планиране или управлението на отпадъците. Двете столици обявиха сътрудничество по въпросите на управлението на ресурсите и климата още през 2022 г.

Градско планиране и мобилност

Една от основните теми по време на посещението на делегацията беше градската мобилност. Поради това първите два дни от работната програма бяха посветени на обмяната на опит с Виенски линии и общинския отдел Пътна администрация и пътно строителство (MA 28). На срещата с Виенски линии фокусът беше поставен не само върху инфраструктурното планиране, но и върху маркетинговите мерки, които да направят обществения транспорт по-привлекателен. Делегацията се запозна между другото и с приложението WienMobil, което дава на притежателите на годишни карти за обществен транспорт достъп до услуги за споделяне на автомобили, велосипеди под наем и електронни скутери. Целта е на клиентите на Виенски линии да бъде предложено компактно цялостно решение.

Голям интерес по време на срещата с отдел Пътна администрация и пътно строителство (MA 28) предизвикаха виенските решения за поддръжка на пътната мрежа и уличното осветление. По-конкретно беше обсъдено изграждането на обществена инфраструктура от планирането до фазата на изпълнение и контрол.

След приветствието на общинския съветник и депутат от Виенския ландтаг Ерих Валентин делегацията беше насърчена със следния призив: „Моля, търсете международния опит! Не се притеснявайте да кажете, че имате нужда от помощ!“ След това Валентин направи кратък преглед на комуналните услуги във Виена, борбата с климатичните промени и социалните жилища.

В програмата беше включена и среща с градския съветник по околна среда Юрген Чернохорски. Гостите от София бяха информирани за създаването на Виенската агенция за климата като координиращ орган за всички отдели на Община Виена. Според Чернохорски Виена, като един от най-богатите градове, иска да играе ролята на пионер. Поради това чрез амбициозната пътна карта за климата градът си е поставил за цел „отказ от газта" и пълно преустановяване на отоплението с изкопаеми горива до 2040 г. През предходната година градският съветник по околната среда се срещна в София със заместник-кмета по зелена система, екология и земеползване, за да укрепи сътрудничеството между двете столици в областта на управлението на ресурсите и климата.

Ефективно поддържане на чистота в града

Делегацията се запозна и с виенския модел за разделно събиране, предотвратяване и рециклиране на отпадъци, както и за комуникация с гражданите по тези теми по време на презентация на общинския отдел за управление на отпадъци, почистване на улици и автопарк (MA 48). Обсъден бе и въпросът за почистването на улиците от МА 48, тъй като в София за това се грижат едно общинско предприятие и няколко концесионери.

Иновативни образователни концепции в Града край езерото

Последният ден отведе делегацията в Града край езерото Асперн, където имаше много и разнообразни теми за разговор. Най-големият проект за градско развитие в Европа има мисията чрез иновативни концепции да създаде пространство за живот и работа, да засили екологичното съзнание и да укрепи икономиката. Сред многобройните възможности на първо място в дневния ред беше поставено посещение на образователния кампус. Особеното тук е, че детска градина, основно и средно училище са настанени в една обща сграда, а подходящите за различните възрасти занимания за свободното време са в непосредствена близост.

Асперн: екологична мобилност

Въпросът за мобилността също беше в центъра на вниманието в Града край езерото Асперн. Концепцията за трафик на квартала има за цел да намали максимално пътуванията с автомобил като предлага кратки пешеходни маршрути и велосипедни алеи, както и лесно достъпен обществен транспорт, чрез които до всяка точка се стига лесно и безпрепятствено. Целта в езерния град е 80 процента от мобилността да бъде екологична. Мрежа от колективни гаражи подпомага успокояването на трафика в жилищните комплекси.

Управление на дъждовната вода в защита на климата

През лятото на 2022 г. София внедри изпитани от Виена водни концепции като използва торби за напояване на новозасадени дървета. По време на посещението в Града край езерото Асперн българските експерти се запознаха с Етап север на мерките за управление на дъждовните води, който се основава на принципа на скандинавския град-гъба за опазване на ресурсите. На общо 22 000 квадратни метра обществено пространство в езерния град тази система за задържане на дъждовна вода ще предложи оптимални условия за растеж на уличните дървета в бъдеще. В допълнение към подобряването на микроклимата, управлението на дъждовната вода осигурява и по-голяма защита от бури и облекчава канализационната система.

Още информация: