Кръгла маса: Социално жилищно строителство

22.11.2016

Виена няма гето заради мъдрата си жилищна политика

Строителството на общински жилища бе основна тема на кръглата маса, която се проведе на 22 ноември в София с участието на представители на местната власт, депутати, учени и експерти от Виена. Всички единодушно се обединиха около заключението, че българското население има нужда от финансово достъпни общински жилища, а у нас в момента дори няма дефиниция на понятието "социално жилище". Във Виена то не се разбира като социална институция за хора със специални потребности или ниски доходи, а като достъпно жилищно пространство за всеки.

Участниците от община Виена представиха опита на европейската столица с най-голям общински жилищен фонд. При население от 1,8 млн. във Виена има 983 840 жилища. Делът на общинските жилища е 26,3%, а допълнително има и 16% спонсорирани от местната власт домове. Общината в момента сама управлява и поддържа 220 000 жилища, санира средно годишно по 9500 и започва ежегодно строителството на 10 000 нови апартамента. "Спонсорираното жилищно строителство се основава на принципа на обществената полезност, печалбите трябва да се реинвестират в строителство на социални жилища", каза Сузане Бауер от община Виена. Мартин Поспишил, също от община Виена, добави, че далновидната жилищна политика е това, за което ще ни бъдат благодарни поколенията след нас. "Ние нямаме гето, защото не си позволяваме да задоволяваме жилищните нужди само на крайно нуждаещите се, а реагираме на търсенето на различни видове граждански прослойки – млади семейства, възрастни хора, домакинства от един човек и т.н.", добави той.

Организаторите на форума от Асоциацията на българските градове и региони заявиха твърдото си намерение да не приключат инициативата си за интегриран подход за устойчиво социално развитие чрез създаването на достъпен общински и държавен жилищен фонд с приключването на днешната кръгла маса. Обмяната на опит с водещите европейски градове ще продължи, докато се подготвят съответните законови промени.