Международна конференция SOFAIR

Международна конференция SOFAIR

12.10.2017

Качество на въздуха в градската среда

Обмяната на опит и добри практики в справянето със замърсяването на въздуха в градска среда беше тема на международната конференция SOFAIR, която се проведе на 12 – 13 октомври 2017 г. в София. Представителят на община Виена Клаус Майер, заместник-началник на отдел „Ограничаване на емисиите във въздуха“ в административен отдел 22 „Опазване на околната среда“, представи опита на Виена в опазването на околната среда и в частност мерките за подобряване качеството на въздуха. Бъдещите действия то определи като: засилено международно сътрудничество, интелигентно градско развитие, ограничаване на автомобилите с дизелово гориво и намаляване на частния транспорт.

В конференцията участваха Джордж Кремлис от Главна дирекция "Околна среда" на Европейската комисия, министърът на околната среда и водите Нено Димов, кмета на София Йорданка Фандъкова и международни експерти.

На 12 октомври беше представен опита на няколко европейски общини, сред които Париж, Виена, Талин, Букурещ, Амстердам и Рига, както и мнението на утвърдени международни експерти от Европа и САЩ. Оповестени бяха и резултатите от дистанционното измерване на вредните емисии на автомобилите, което е проведено в София между 5 и 15 септември 2017 г. Жозефина де ла Фуенте от RSLab направи сравнителен анализ с подобни проучвания проведени в Мадрид, Барселона и Лил.

На 13 октомври различни иновативни компании от България, Европа, Индия и САЩ представиха своите технологични решения за справяне със замърсяването на въздуха.