Делегацията от община Генерал Тошево на посещение в Жилищен фонд Виена

Общински експерти проучват виенския модел за енергийна ефективност

28.4.2017

СОФЕНА заведе 15 специалисти от община Генерал Тошево на работно посещение във Виена на 28 април 2017 г.

Софийската енергийна агенция - СОФЕНА организира за 15 общински експерти от община Генерал Тошево работно посещение във Виена на 28 април 2017 г. с цел обмяна на опит и запознаване с виенските практики за енергийна ефективност на жилищния фонд.

Българската делегация, водена от д-р инж. Надя Николова, председател на УС Софийската енергийна агенция – Софена, бе посрещната от виенските експерти от Жилищен фонд Виена (wohnfonds_wien).

Инж. Никол Бюхл, ръководител на групата за фирмена комуникация, и инж. Герхард Гьосингер, координатор на проекта за саниране на Жилищен фонд Виена, представиха възникването и структурата на организацията, както и демографското развитие на Виена. След това разговорът се концентрира върху програмите за саниране, различните видове саниране, стратегията за саниране на стария сграден фонд на Виена, както и опазването на паметниците. Инж. Гьосингер представи няколко конкретни примера за саниране и поясни в техния контекст потенциала на сградите за спестяване на енергия.

Презентацията бе последвана от динамична дискусия, в която българските експерти поставиха предимно въпроси, свързани с финансирането на дейностите по саниране, директивите за обществените поръчки в тази сфера и възможностите за привличане и използване на средствата от ЕС.