Контрол на дърветата в Градския парк на Виена

Управление и поддръжка на паркове и градини във Виена

18.10.2017

Експерти от София на обмяна на опит с виенските си колеги

Петчленна делегация на Столична община, ръководена от Милена Васева, директор на ОП "Паркове и градски градини", беше на работно посещение във Виена на 18-19 октомври 2017 г. Техни партньори бяха инж. Йоахим Чен, зам. ръководител на отдел 42 – Виенски градски градини, Роберт Лафер, ръководител на стопанската база и склада на отдел 42, инж. Александер Фалтейсек, ръководител на горско стопанство Лобау към отдел 49, Горско и селско стопанство на община Виена, Николаус Зумер от Езерен град Асперн.

В работната програма бяха включени посещения и разглеждане на съоръженията на Виенски градски градини, на стопанска база "Работилница и склад Хиршщетен" (Hirschstetten), на стопанската база и част от "Горско и селско стопанство на община Виена", както и на Езерния град Асперн с акцент върху парковете и зелените площи

Основните въпроси, които столичните специалисти обсъдиха с виенските си колеги бяха свързани с управлението и поддръжката на парковите площи във Виена. Интересът бе насочен към структурата и дейността, контрола и отчитането на работата на звената, поддържащи парковите площи, както и бюджетирането и реализацията на собствени приходи. Внимание беше отделено и на механизацията, поливните системи, водоизточниците, посадъчните материали и консумативите в парковите площи. Гостите от София се запознаха в детайли и с използването на външни услуги (договори с частни фирми), поддържането на търговските обекти и съоръжения и сметосъбирането и сметоизвозването, охраната и достъпа на автомобили. Освен всичко друго стана дума и за контрола и санкционирането на граждани и търговци при констатирани нарушения.