Софийската делегация на виенския базар за стоки втора употреба Търговците на 48-ми (48er-Tandler)

Управление на отпадъците и улично почистване

30.5.2017

Посещение на делегация от София за обмяна на опит с виенски специалисти

Петчленна делегация от Столична община, водена от Йоана Христова, заместник-кмет по направление "Зелена система, екология и земеползване", посети Виена в периода 29-31.05.2017 г. за срещи и обмяна на опит в областта на "Управление на отпадъците и улично почистване".

Основното внимание бе насочено към изпълнението на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване в община Виена, лятното и зимното улично почистване, както и дейността, бюджета, структурата, числеността на персонала, машините и оборудването на виенската общинска фирма по чистотата.

По време на посещението софийските специалисти имаха възможността да посетят на място и да разговарят със свои колеги от:

Център за събиране на отпадъци и съхранение на техниката за зимната дейност „Шатрата на Ринтер“, Александър Зауер, административен отдел MA 48, началник отдел „Улично почистване и зимна поддръжка“

Сметище Раутенвег, д-р Карл Райзелхубер, адм. отдел MA 48, ръководител на сметището

Завод за компостиране Лобау, Аннемари Новак, адм. отдел MA 48, началник отдел „Биологично третиране“

Виенски базар за стоки втора употреба Търговците на 48-ми (48er-Tandler)

Предприятие за изгаряне на отпадъци Пфафенау, логистичен център, инсталация за биогаз, сметосъбирателен пункт Симеринг

С доклади в дискусията по темата икономика на отпадъците и събиране на отпадъци се включиха и д-р Мартина Аблайдингер, административен отдел MA 48, началник отдел „Международни отношения и предотвратяване на отпадъците“, и инж. Фолкмар Клоуд, адм. отдел MA 48, ръководител на „Събиране на отпадъци и вторични суровини".