Представяне на Главната пречиствателна станция ebs

ВиК инфраструктура, пречистване на дъждовни и битови води

14.2.2018

Експерти от Столична община на посещение във Виена

Заместник-кметът на Столична община по направление "Инвестиции и строителство" Ирина Савина бе миналата седмица заедно с делегация на посещение във Виена за обмяна на опит по темите ВиК инфраструктура, пречистване на дъждовни и битови води. Делегацията проведе срещи с представители на Виенска канализация и Виенска вода и посети резервоара за отпадъчни води Симеринг, Главната пречиствателна станция ebs и Водната кула Фаворитен.