Виена откри новото си представителство в София

18.5.2016

Община Виена откри официално на 12 май 2016 г. новото си Бюро за международни връзки Ойроком-ПР в София, част от Виенския холдинг.

На откриването присъстваха управителите на Ойроком-ПР Виена Марсин Котловски и Маркус Пьолхубер, които в приветствията си очертаха бъдещата дейност на компанията.

Мисията на мрежата от представителства в Белград, Будапеща, Краков, Любляна, Прага, Сараево, София и Загреб е да поддържа тесен контакт и сътрудничество между австрийската столица и местните градски администрации и да създава възможности за реализация на успешни съвместни проекти.

Виена се стреми към тясно сътрудничество с градовете-партньори в областта на градоустройството, строителството на социални жилища, енергоснабдяването и ефективното използване на енергията, водоснабдяването, градския транспорт, образованието и културата, както и при изработването на стратегии за развитието на „интелигентния град“.