Двама мъже и една жена разговарят в парк

Журналисти на Smart City SuMMit 2022 във Виена

30.5.2022

Девет журналисти от градове-партньори на Виена приеха поканата и участваха във второто издание на Smart City SuMMit от 30 до 31 май 2022 г. Акцентът беше поставен върху климатичната неутралност, иновативните екосистеми, активното гражданско участие, достъпността на средата, повишаването на осведомеността, кръговата икономика в града и новите идеи за логистика и транспорт на стоки.

Виена си е поставила амбициозната цел до 2040 г. да стане неутрална по отношение на климата. Предизвикателствата, пред които е изправен градът, са характерни за цяла Европа и дори за целия свят. Ето защо международният обмен на най-добрите идеи и вече натрупания опит в областта на намаляването на емисиите на въглероден двуокис е особено важен.

По време на Smart City SuMMit представителите на уважавани чуждестранни специализирани медии или високотиражни вестници се запознаха с виенски проекти, например "Фотоволтаичната офанзива", при която за няколко години ще бъдат изградени фотоволтаични панели с площ колкото сто футболни игрища. Енергийните кооперативи ще дадат възможност на жителите не само да консумират енергия, но и сами да я произвеждат, съхраняват и продават. Първото по рода си в Европа такова енергийно сдружение е основано във виенския квартал Фиртел цвай и действа вече четири години. Ангажираността и гражданското участие са сред най-важните теми и на Виенската стратегия за климата. Споделеното ползване на жилища или превозни средства имат голям потенциал за пестене на ресурси и създаване на възможности, от полза за всички.

Двудневната програма на Smart City SuMMit предложи на участващите журналисти не само лекции и дискусионни кръгове, но и семинари и обиколки, които представиха иновативни градски квартали и осигуриха практически достъп до темата. А по време на сесиите за запознанство и общуване получиха възможност да установят контакти и да поставят основата за по-нататъшен обмен.

Събитието Smart City SuMMit се проведе в рамките на международния форум за стартиращи предприятия ViennaUP'22.

Още информация