Плакат на конференцията

Европейска конференция за цифровото бъдеще на градовете

18. - 19.6.2019

Фокусът на конференцията на Юроситис на 18 и 19 юни 2019 г. във Виена беше поставен върху ключови аспекти на цифровизацията (дигитален хуманизъм, дигитални права, електронно управление, приложение на изкуствения интелект на градско равнище) и прогнозата как европейските градски администрации ще функционират през 2030 г. На срещата присъстваха както партньорските градове от мрежата на Ойроком-ПР, така и представители на гражданското общество и частния сектор. Българската столица беше представена от четиричленна експертна делегация от различни общински институтции.

Основната дискусия се съсредоточи около използването на изкуствен интелект в комуналните услуги, възможностите на електронното управление в административните услуги на общините и преди всичко практическите ползи, които цифровизацията може да има за обществото и гражданите.

В първия ден на конференцията "изкуственият интелект" (ИИ) беше изтъкнат като решаващ фактор в градската администрация на бъдещето. Всички участници обаче се обединиха около схващането, че е необходимо да се запази "човешкият фактор" в тази област на техническите иновации, че човекът или обществото трябва да имат краен контрол над това докъде трябва да бъде допуснат изкуственият интелект и всички негови цифрови деривати. От съществено значение при това е да се осъзнае колко данни са необходими, за да се предложи на гражданите адекватна цифрова услуга? В това отношение Европа би могла да бъде пионер с регламента си за защита на данните в сравнение с Китай или САЩ.

Вторият ден на форума беше посветен на електронното управление и експертите от различни европейски градове обмениха мнения и дадоха примери за добри практики и иновативни инструменти.

Електронното управление, което община Виена поетапно въвежда, например, дава възможност на гражданите да използват лесно и удобно предлаганите от администрацията услуги. Освен това се работи по съгласуване на системите във фонов режим, за да се даде възможност за дигитализирано администриране. Новият портал на община Виена Mein.Wien предлага на гражданите дигитална отправна точка за достъпно и бързо използване на административните процедури.

Цифровият преход на София с неговите предизвикателства, поуки и резултати беше представен от Владимир Данаилов, главен изпълнителен директор на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ).