Работа в групи по време на първия конферентен ден

"Инвестиции в умните градове" Виена и София

21.2.2019

Под това мото на 21 февруари 2019 премина първият ден от двудневната Конференция на градовете Виена и София "Диалог за бъдещето" в национална галерия "Квадрат 500"

Бюрото за международни връзки на община Виена в София Ойроком-ПР в партньорство със Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции събраха специалисти в сферата на комуналните услуги от двата града, за да споделят своя опит в областта на иновациите в интелигентния град и предизвикателствата, пред които са изправени големите градове: урбанизацията, дигитализацията, споделената икономика, глобализацията и измененията в климата. Новите технологии вече променят градския живот, който познавахме досега. Градовете имат по-голяма притегателна сила от всякога, а с това нараства отговорността за вземане на решения, защита на околната среда и по-добър живот на увеличаващия се брой жители.

Друга важна тема беше опитът, който Виена има с проектите на публично-частното партньорство и особено с фокус върху интелигентните градски решения, както и насърчаване и финансиране на общинско ниво на стартиращи предприятия и на малки и средни предприятия.