Плакат на конференцията Координация на сигурността

Координация на сигурността

24. - 25.10.2019

На 24-25 октомври във Виена се състоя международна конференция на европейските градове с мото „Координация на сигурността“.
Сред основните теми на форума бяха: сигурност, превенция на бедствия и аварии, примери за добри практики, сътрудничество в реални ситуации, управление на кризисни ситуации, възможности за доброволческа дейност, координацията в областта на сигурността в работата на общинската администрация. Представители на Община Виена и партньорите от градовете в мрежата на Ойроком-ПР обсъдиха сътрудничеството между професионалните и доброволческите организации, както и с общинските администрации
По време на първия конферентен ден докладите на експертите и дискусиите на международната публика бяха фокусирани върху възможностите за сътрудничество, превенция и възпитание. Голям интерес предизвика презентацията на представителя на Столична община Красимир Димитров, директор на дирекция „Аварийна помощ и превенция”. Той представи дирекцията, която е единствена по рода си в европейски мащаб. Успешният модел на Столична община, с който той запозна аудиторията от експерти, е свързан с превенция и възпитание: единственият в страната полигон, на който се обучават деца и ученици как да реагират при бедствия, аварии и кризи, как да се предпазят при наводнение, земетресение и пожар.
По време на втория ден международните участници посетиха Виенския празник на сигурността, който се проведе на площада пред кметството. Всяка година на този празник всички виенски спасителни и оперативни организации правят демонстрация на действията за сигурност. Експертите от чужбина осъществиха директен контакт с колегите си на място и се запознаха с различните специализирани превозни средства и оборудване.