Представяне на Виенското проучване за качество на живота от 2008 г. от Храбра Маринова

Обществен разговор "Щастието на нацията"

27.2.2020

На 27 февруари 2020 в София се състоя за вторият обществен разговор "Щастието на нацията", организиран от сп. „Мениджър“. В центъра на вниманието бяха поставени въпросите за щастието на българите и как то влияе тяхната мотивация, развитие, продуктивност и цялостно благоденствие. Стабилност и лек ръст в няколко области, сочи Вторият национален индекс на щастието, изготвен по поръчка на списание Мениджър. Резултатите бяха представени социолога и ръководител на проучването Живко Георгиев от агенция Джи Кънсалтинг. Най-голяма група от българите - 45 % - се описват като почти щастливи, а 31 % - като нещастни. Напълно щастливи се чувстват едва 5% от българите.

Кои са факторите, които държат години наред един сравним по големина със София град начело в класацията на Мърсър „Най-добър град за живеене“, разказа Храбра Маринова, представител на Бюрото за международни връзки на община Виена Ойроком-ПР в началото на дискусия за градската среда и как тя влияе на усещането за благосъстояние на хората. Качеството на живот във Виена е на високо ниво и това го доказват не само различни международни класации. Основна цел на градското планиране е да продължи да гарантира запазването му. За тази цел е реализиран дългосрочен и всеобхватен проект за мониторинг с проучванията за качество на живота във Виена.

Виенските проучвания за качество на живота се провеждат на всеки пет години от 1995 г. Това са мащабни анкети на цялото население на Виена в различни области на качеството на живот. Въпросникът включва жилищни условия, работа, семейство, здравеопазване, култура, свободно време или удовлетворение от публичните услуги. Като цяло може да се каже, че виенчани дават положителна оценка на града си. Мониторингът се осъществява с участието на всички ресори в общината и се координира от отдела за градски изследвания и пространствен анализ, а резултатите помагат на политиката и администрацията да вземат решения, които отговарят в най-голяма степен на потребностите на гражданите. Според кмета на града Михаел Лудвиг е социологическото проучване е мерило и в същото време упътване за действия.

Най-новото социологическо изследване под името "Качество на живот в един растящ град" бе проведено съвместно с Института по социология към Виенския университет. В периода март – декември 2018 г. са анкетирани 8450 виенчани, като 90 на сто от тях са много доволни или доволни от живота във Виена. В повечето области, които са предмет на изследването, е установена висока степен на задоволство.

 

Повече информация: