Работилница със специалисти по комуникациите в общините

Работилница със специалисти по комуникациите в общините

23. - 24.10.2018

На 23 и 24 октомври 2018 в София се събраха 26 специалисти по комуникациите от 14 български общини и 9 национални институции, за да обменят мнения и опит с експерти от община Виена на тема "Общуване с гражданите и привличането им в управлението на града".

Партньор на Бюрото за международни връзки на Община Виена в тази проява беше Асоциацията на специалистите по комуникации в общините (АСКО). Оказа се, че опитът на Община Виена, свързан с общуването между гражданите, диалогът между градската управа и жителите на града и създаването на подходяща градска среда е важна и актуална тема и за българските общини.

А Виена има какво да сподели и с какво да се похвали. Историческият център на Виена е част от световното културно наследство на ЮНЕСКО, но той не е замръзнал музей под открито небе, а жива и развиваща се неделима част от модерна Виена. Къде е пресечната точка между опазването на наследството и развитието на модерната метрополия с акценти върху туризма, участието на гражданите и международното сътрудничество разказа в първия ден Рудолф Цунке, специалист по световното наследство на ЮНЕСКО и връзки с обществеността към Център за общо градско планиране, стратегия за умен град, участие на гражданите в Община Виена.

На следващия ден Патрик-Паул Волф, началник отдел "Електронно управление и участие на гражданите" в отдел 53 „Пресинформационна служба“ на Виена представи постиженията, но и трудностите, които управата на града среща при общуването с гражданите. Българските експерти в областта на връзкиje с обществеността се запознаха с инструментите и подходящите прояви за диалог с гражданите, добиха представа за информационните канали за различни целеви групи - граждани, медии, икономика, образователни институции, културни и научни институции, пенсионери, деца, имигранти, социално слаби и др. Част от комуникационните стратегии за мотивация на гражданите за активно участие в развитието и опазването на града могат да бъдат взети назаем и директно приложени в практиката и на българските специалисти.