Съвременният град и оживяването му чрез култура

Съвременният град и оживяването му чрез култура

20.6.2018

Чрез изкуството публичното градско пространство възвръща значението си на агора - място за обществено-политически и културен дебат. 

Мартина Тайг, управител на виенското общинско дружество "Изкуство в общественото пространство" (KÖR), беше специален гост и главен участник в проявата, организирана от Бюрото за международни връзки на Община Виена в София "Ойроком-ПР" и Дирекция "Култура" на Столична община. На 20 юни 2018 г. в Столична градска художествена галерия се събраха експерти, представители на Художествено-експертния съвет към СО, на комисията по култура към СОС, на експертния съвет към Министерството на културата и творци.

Представени бяха политиката, опитът и добрите практики на Виена в тази област. Сред основните теми бяха приоритетите и обществените послания на съвременното изкуство в градска среда, механизмите за финансиране на проектите и процедурите за избор на произведенията на изкуство и мястото, където ще бъдат поставени.

Мисията на KÖR e да оформя, съживява и обогатява общественото пространство на града с временни и постоянни проекти на изкуството. Така от една страна се укрепва идентичността на съвременния град, а от друга обществените пространства отново възвръщат функцията си на агора – място за обществено-политически и културен дебат. KÖR не възприема изкуството в социалната среда като декорация, а като възможност за дебат и справяне със съществуващото съдържание и радикални естетически постулати, както и като символично обозначаване на останали извън културното влияние територии.

Общинското дружество "Изкуство в общественото пространство" (KÖR) осъществява художествени проекти, възлага поръчки, препоръчва проекти на художествени конкурси, отпуска стипендии на творци или организатори на проекти и осъществява симпозиуми, публикации, медиационни програми и др. Първото и неотменно условие е, проектите да бъдат предназначени за обществено достъпното градско пространство на Виена, където изкуството може да бъде видяно и съпреживяно от всеки. Предпочитано място за такива проекти за местата извън идеалния център, който вече е пренаситен с произведения на изкуството. Изключения се правят рядко и само за временни арт инсталации. Осъществените проекти провокират, насочват вниманието към актуални обществени проблеми и съхраняват историческата памет.

При създаването си през 2004 г. структурата е фонд, който след това е преобразуван в общинско дружество. Постъпилите проекти се разглеждат от международно жури три пъти годишно. Финансовите средства за насърчаване на изкуството са в размер на 800 000 евро годишно и се отпускат от общинския бюджет. Други източници на финансиране на проектите са лично участие или средства от трета страна, които обаче трябва да осигури самият автор.

Повече информация за KÖR: http://www.koer.or.at/

Презентация: Виенско дружество за изкуство в публичното пространство „Kunst im öffentlichen Raum GmbH“